Rekisteriseloste Henkilötietolaki (523/99) 10 §

1 Rekisterinpitäjä

Lainvoima.com Suomi Oy
Kutomonkuja 2 A 4
30100 Forssa
Y-tunnus: 1937530-4

2 Rekisteriasioita hoitava henkilö tai yhteyshenkilö

Atso Rikkilä
Sähköposti: info(at)lainvoima.com

3 Rekisterin nimi

Lainvoima.com  käyttäjärekisteri

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on toimia Lainvoima.com:iin rekisteröityneiden luonnollisten henkilöiden yhteystieto- ja asiakasrekisterinä. Henkilötietoja käytetään vain asiakassuhteen ylläpitoon. Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisterissä olevia tietoja kolmansille osapuolille.

5 Rekisterin tietosisältö

Lainvoima.com -palvelun käyttäjärekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • Nimi
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite
  • Palveluun tunnistautumiseen liittyvät tiedot

6 Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröity antaa itse kaikki rekisterissä olevat tiedot palveluun rekisteröityessään ja palvelun käytön yhteydessä.

7 Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Henkilötietoja ei luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8 Rekisterin suojauksen periaatteet

ATK:lle talletetut tiedot.

Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä. Järjestelmään pääsee kirjautumaan vain käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Käyttöoikeudet ovat vain henkilötietojen käsittelyyn osallistuvilla työntekijöillä. Työntekijöille on asetettu vaitiolovelvollisuus rekisterin tiedoista.  Rekisteriin ei kerry manuaalisesti käsiteltävää aineistoa.

Käytämme kolmannen osapuolen mainosyrityksiä mainosten näyttämiseen verkkosivuston vierailijoille. Nämä yritykset saattavat käyttää käynneistäsi tässä ja muissa verkkosivustoissa saatuja tietoja (ei kuitenkaan nimeä, osoitetta, sähköpostiosoitetta tai puhelinnumeroa) voidakseen näyttää sinua kiinnostavien tuotteiden ja palveluiden mainoksia. Jos haluat lisätietoja tästä käytännöstä ja tietoja vaihtoehdoista, jos haluat kieltää näiltä yrityksiltä tietojesi käytön, klikkaa tästä.

9 Evästeet

Tämä sivusto käyttää evästeitä (cookies), jonka lisäksi sivusto saattaa sisältää kolmansien osapuolien evästeitä. Eväste on pieni tekstimuotoinen tiedosto, jonka Internet-sivusto lähettää käyttäjän Internet-selaimeen. Evästeiden käyttö Internet-sivustoilla on nykyään hyvin yleistä. Niitä käytetään esimerkiksi Internet-sivuston käyttäjäliikenteen tilastointiin tai käyttäjäkohtaisten asetusten, kuten esimerkiksi valitun ryhmän, tallennukseen. Jos ette kuitenkaan halua vastaanottaa evästeitä, useimmat Internet-selaimet mahdollistavat evästeiden käytön estämisen selaimen asetuksista. Evästeiden käytön estäminen kuitenkin johtaa sivuston ominaisuuksien osittaiseen tai täydelliseen toimimattomuuteen.

10 Rekisteritietojen tarkastaminen

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisteritiedot. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjä antaa rekisteröidylle ilman aiheetonta viivästystä mahdollisuuden tutustua rekisteritietoihin ja antaa pyydettäessä tiedot kirjallisesti. Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa toteutettuna. Tarkastuspyynnöt tulee toimittaa kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.

11 Kielto-oikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen

Rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa lopettaa Lainvoima.com -palvelun käyttäminen. Rekisterinpitäjä poistaa tällöin kaikki rekisteröityä koskevat henkilötiedot rekisteristä. Lopettamisilmoitus voidaan tehdä ilmoittamalla siitä kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle joko sähköpostitse tai postitse.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjaamispyyntö on tehtävä kirjallisesti ja pyynnössä on yksilöitävä korjattava tieto. Korjaamispyyntö on tehtävä kohdassa 2 mainitulle rekisteriasioita hoitavalle henkilölle.