Myyntikohteet » Kuolinpesä myy rakentamattoman tilan Riihimäellä, 13.08.2020 » Riihimäen kaupungissa, Karan kaupunginosassa sijaiteva rakentamaton tila

Kohdenumero 119799

Riihimäen kaupungissa, Karan kaupunginosassa sijaiteva rakentamaton tila


Huutokauppa on päättynyt

Korkein tarjous käyttäjällä ******9496

MYYTÄVÄ KOHDE:
Reunala -nimisen tila
kiinteistötunnus on 694-405-8-511.
Tilalla ei ole rakennuksia

PINTA-ALA: 0.4790 hehtaaria

ALIN MYYNTIHINTA: 10.600 EUROA
Konkurssipesä päättää korkeimman tarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä erikseen

ESITTELY:
Kohteeseen voi tutustua omatoimisesti osoitteessa Sompatie 26, Riihimäki.
Karttatulosteesta näkyy kiinteistön rajat ja sijainti suhteessa Sompatiehen.

Riihimäen kaupungilta saadun tiedon mukaan:

Alueella ei ole asemakaavaa. Kiinteistö sijaitsee alueella, jonka merkintä oikeusvaikutteisessa Riihimäen yleiskaavassa 2035 on uusi asuinalue (A7) ja kaavamääräys: Alue on tarkoitettu asemakaavoitettavaksi asumista varten. Yleiskaavan selostus ja suunnitteluohje verkossa (liite 9): https://www.riihimaki.fi/wp-content/uploads/sites/3/2017/06/2017-05-29_kv65%C2%A7-_Yk2035_selostus_LIITTEET.pdf

RAKENTAMINEN:
Asemakaavoitetun alueen ulkopuolella rakennusluvan edellytyksenä on maankäyttö- ja rakennuslain 137 §:n mukainen myönteinen suunnittelutarveratkaisu. Ostajalla on mahdollisuus hakea Riihimäen kaupungilta suunnittelutarveratkaisua. Päätöksen tekee kaavoituspäällikkö.
Haja-asutusalueelle rakentamisessa tulee noudattaa Riihimäen kaupungin rakennusjärjestyksen määräyksiä;. Riihimäen rakennusjärjestys määrää rakennuspaikan vähimmäispinta-alaksi 5 000 m². Omistaja voi hakea poikkeamista rakennusjärjestyksestä esittämällä maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n mukainen erityinen syyn sille.

Kaavoitustilannetta voi seurata Riihimäen kaavoituksen verkkosivuilta: https://www.riihimaki.fi/palvelut/asuminen-ja-rakentaminen/kaavoitus/

Lisätietoja kaavoituksesta antaa Riihimäen kaupunki / kaavoitusinsinööri Paula Leppänen. puh: 040 330 4827.