Myyntikohteet » Maatalousyhtymä Salmenoksa (yrityssaneeraus), KAUHAJOKI, 30.04.2019 » Myydään maatila Kauhajoen Kainastolla

Kohdenumero 99254

Myydään maatila Kauhajoen Kainastolla


MYYTÄVÄ KOHDE
Kauhajoen Kainastolla, osoitteessa Uitonmäentie 56, sijaitseva maatila.
Maatila koostuu useista kiinteistöistä.
Rakennukset ja siihen varsinaisesti kuuluvat koneet ja laitteet
- Pellot 108,58 ha
- Kiinteistöjen pinta-ala on noin 137,182 ha.
- Osa metsistä
- Eläimet
- Ostaja ottaa vastuulleen myös vuokramaat 39,09 ha:n alalta ja maksaa vuokrat 2019
- Katso pdf-tiedosto = Tilan kiinteistöt ja erikseen myytävät metsät
- Avo-ojissa on noin 20 ha (ao. raiviot ja tilusvaihtopelto)
- Omistuksessa olevia lohkoja, joilla ei ole korvauskelpoisuutta (raivio) on 8,26 ha (8460677375 ja 8460726380).

Tarjoukset tulee jättää sähköpostiin mikko.hakola@lakihakola.fi


KIINTEISTÖT
846-404-31-11 (Hirvimäki) 5,375 ha
846-404-3-113 (RANTALA) 5,405 ha
846-407-6-144 (UITTO) 2,785 ha
232-402-4-163 (HAUTAMAA) 11,75 ha
846-404-2-169 (Korkeamäki) 37,72 ha
301-420-7-19 (NOKIO) 85,86 ha
232-406-4-225 (Matinluhta) 26,79 ha
232-406-4-226 (Meikäläinen) 9,693 ha
232-402-6-386 (Topila) 5,327 ha
232-402-8-388 (UITTO) 8,464 ha
232-402-4-393 (Allila) 9,118 ha
232-414-9-42 (Ukraina) 6,886 ha
232-414-3-44 (Hosi) 13,246 ha
846-407-46-5 (NEVARANTA) 3,126 ha
232-401-1-503 (UITONMAA) 8,91 ha
846-404-2-75 (HEVONPÄÄ) 15,778 ha
232-402-1-80 (HANGASLUOMA) 3,4 ha
232-401-6-9 (WERÄJYS) 5,361 ha

RAKENNUKSET
- Navetta v. 2010 (200 paikkaa eläimille)
- Nuorten eläinten rakennus ja karusellilypsyasema v. 2009
- Lietelantalat v. 1995, 2000, 2009, 2009 (1.000 m3, 400 m3, 2.500 m3, 2.500 m3)
- Lämpökeskus (koneet v. 2009)
- Vanha navetta v. 1978 (tyhjä)
- Varastorakennus v. 1978 (430 m2)
- Laakasiilot
- Omakotitalo v. 1985

ELÄIMET
- Lypsylehmiä noin 110 kpl (tuotos noin 7.500 kg per eläin)
- Hiehoja > 2 v noin 100 kpl
- Vasikkoja 6 kk - 1 v noin 80 kpl
Yhteensä eläimiä on noin 300 kappaletta

TIETOA ELÄIMISTÄ (ELÄINLÄÄKÄRIN ILMOITUS)
- Lehmien poikimäväli on keskimääri 371 pv
- Hiehojen poikimaikä on keskimäärin 30 kk
- Tarttuvia sorkkasairauksia ei ole tavattu
- Mycoplasma Bovis -tartuntoja ei ole todettu
- Salmonellaa ei ole havaittu
- Nykyisen karjan keskituotosta olisi mahdollista selvästi parantaa

METSÄT
- Metsistä on arviot tällä sivustolla
- Katso pdf-tiedosto myytävät metsäalueet = Tilan kiinteistöt ja erikseen myytävät metsät
- - Erikseen myytävää metsää on noin 127,81 ha
- Tarjoukset tulee jättää 15.7.2019 menessä sähköpostiin mikko.hakola@lakihakola.fi

KATSO YOUTUBE-VIDEOT KOHTEESTA
1. https://youtu.be/azzddCprIAU
2. https://youtu.be/IderBrwpb2s
3. https://youtu.be/v8WhLhlIVgY
4. https://youtu.be/OR9J-KwXtxE
5. https://youtu.be/y-ix4biSf6g
6. https://youtu.be/ziypcCbynLE
7. https://youtu.be/VyGp-c6l4Qc
8. https://youtu.be/5E-Ly0GL-c8
9. https://youtu.be/KN-hpIF9g-w

 Karttaotteet - Salmenoksa 18 kappaletta
 Kiinteistörekisteriotteet
 Metsäarviot kaikki kiinteistöt
 Rakennusten piirrustukset lämpökeskus ja navetta
 Maitotiedot
 Tilan kiinteistöt ja erikseen myytävät metsät


KONEET
Tilan koneet myydään myöhemmin erikseen huutokaupalla, jolloin jokaisella halukkaalla on oikeus lähteä huutamaan niitä.

Tilan ostava taho sallii, että koneita pidetään tilalla niin kauan, että ne saadaan myytyä ja luovutettua. Traktorit tullaan myöhemmin luovuttamaan viimeiseksi, jolloin traktorin ostanut taho sallii, että traktoreita käytetään muun myydyn kaluston lastaamiseen.

NÄYTTÖ
Tilan rakennuksia näytetään lauantaina 18.5.2019 kello 11.00-13.00 osoitteessa Uitontie 60, 61820 KAINASTO. Rakennuksia katsoessa voi alustavasti katsoa myös koneita. Eläin- ja rehusuojiin ei saa mennä ilman erikseen annettavia kertakäyttöhaalareita ja kengänsuojia teipattuna kiinni haalareihin.

TARJOUKSET
Tarjoukset kiinteistöstä tulee jättää sähköpostitse osoitteeseen mikko.hakola@lakihakola.fi, faksilla (03-2275 075) tai postitse Asianajotoimisto Hakola Oy, Turpiininkatu 2 C 2, 33100 Tampere. Tarjouksen voi jättää myös ennen myöhemmin ilmoitettua määräaikaa.

Tarjous voidaan jättää ehdollisena siten, että ostaja olettaa pääsevänsä sopimukseen kaupan rahoituksesta. Tarjouksen voi jättää myös osasta kiinteistöjä.
Myyjä pidättää oikeuden hylätä tai hyväksyä tehdyt tarjoukset.

TIEDUSTELUT
Mikko Hakola,
Asianajaja, KTM,
Asianajotoimisto Hakola Oy
Turpiininkatu 2 C 2, 33100 Tampere
p. 050 587 4371, fax. 03-2255 075
mikko.hakola@lakihakola.fi
www.hm-legal.fi