Myyntikohteet » 7. VEE-Niksi Oy:n konkurssipesä, ROVANIEMI, 20.04.2023 » 01. Malminkäsittelylaitteen ja -menetelmän patentti

01. Malminkäsittelylaitteen ja -menetelmän patentti


Hinta nyt 3 060 €

Minimikorotus 500 €

Tarjouskauppa

Korkein tarjous käyttäjällä *******1909

Tarjouksen tekeminen edellyttää tunnistautumisen

Tilaa käyttäjätunnus lähettämällä tekstiviesti:
LAINVOIMA LIITY numeroon 16130 (hinta 2,50 €). Saat hetken kuluttua paluuviestinä tunnuksen, joka on voimassa 30 päivän ajan.

Huom! Lyhytnumeromme alkuun ei pidä laittaa maakoodia +358, koska silloin viesti ei kulkeudu perille.

Tiedot

Kohdenumero 157683

Katsottu 15633 kertaa

Konkurssipesä myy 2016 vuonna myönnetyn patentin "Malminkäsittelylaite ja menetelmä" (patentti nro: 126311).

"KEKSINNÖN ALA
Keksinnön kohteena on laite ja menetelmä malmiainesta sisältävien nesteiden käsittelyyn.

KEKSINNÖN TAUSTA
Kaivostoiminnan laajentuessa ja ympäristökysymysten tullessa yhä tärkeämmäksi ovat kaivosten erilaiste päästöt ja ympäristöhaitat entistä suurempi ongelma. Louheen ja murskeen käsittely vaatii paljon nestettä, tavallisesti vettä. Yleensä vesi otetaan sopivasta vesilähteestä, kuten joesta tai järvestä, käytetään prosessissa, minkä jälkeen se puhdistetaan ja palautetaan luontoon. Vesi on puhdistettava riittävän puhtaaksi, jotta ympäristönormit täyttyvät, samalla puhdistukseen käytettävä energiamäärä ja kustannukset tulee pitää hallitulla tasolla. Aina kaivoksessa ei ole vesilähdettä saatavilla, jolloin veden saanti on ongelmallista. Tällöin puhdistettu vesi tulaa palauttaa prosessiin.

KEKSINNÖN TARKOITUS
Keksinnön tarkoituksena on poistaa edellä mainitut tekniikan epäkohdat. Erityisesti keksinnön tarkoituksena on tuoda esiin uudenlainen laite ja menetelmä, jolla käytettävissä olevat massat pyritään ottamaan hyötykäyttöön samalla kun veden kulutus minimoidaan."

 

Liitteet

 PATENTTIKIRJA-Pat-Nro-126311.pdf

 

Myytävää omaisuutta koskevat tiedustelut Timo Karjala puh. 040 960 7279 tai [email protected]

VEE-Niksi Oy:n konkurssihallinto

 

Myyntiehdot

Verkkohuutokauppaan osallistuminen edellyttää myyntiehtojen hyväksymistä. Hyväksymisen jälkeen ostajan ja myyjän välinen sopimus tulee voimaan, ja ostajalla on oikeus tehdä myyntikohteista tarjouksia.

Huomaa että tarjoukset ovat sitovia, eikä palautusoikeutta ole. Ostajan on noudettava kaupan kohde omalla kustannuksellaan, huutokauppailmoituksessa tai maksu- ja nouto-ohjeissa mainittuna määräaikana. Ostaja on velvollinen korvaamaan kaupan kohteen luovutuksesta ja varastoinnista syntyvät kulut, jotka syntyvät ilmoitetun noutomääräajan jälkeen.

TÄRKEÄÄ

Kauppahinnan maksun laiminlyönnistä Lainvoima.com perii uudelleenmyynnin kuluina ja korvauksena 10% kauppahinnasta, kuitenkin vähintään 90 euroa, lisättynä arvonlisäverolla. Mikäli ostaja ei maksa edellä mainittua maksun laiminlyöntiin liittyvää maksua, on Lainvoima.com:lla oikeus siirtää saatava perintätoimiston hoidettavaksi. Edellä mainitun lisäksi Lainvoima.com:lla on oikeus laskuttaa ostajalta kaupan peruuntumisesta aiheutuneet kohtuulliset kulut.

Lainvoima.com toimii palvelun ylläpitäjänä. Lainvoima.com ei ole verkkohuutokaupan kohteena olevan omaisuuden myyjä tai välittäjä. Myyjä on kulloinkin mainittu konkurssipesä, joka ei ole kuluttajansuojalain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu elinkeinonharjoittaja. "Elinkeinonharjoittajalla tarkoitetaan tässä laissa luonnollista henkilöä taikka yksityistä tai julkista oikeushenkilöä, joka tuloa tai muuta taloudellista hyötyä saadakseen ammattimaisesti pitää kaupan, myy tai muutoin tarjoaa kulutushyödykkeitä vastiketta vastaan hankittaviksi."

Näin ollen Lainvoima.com –sivuston verkkohuutokauppaan ei sovelleta kuluttajansuojalain mukaisia kuluttajankauppaa koskevia säännöksiä.

Lainvoima.com käsittelee ostajien tietoja luottamuksellisesti voimassa olevien lakien ja tietosuojaa koskevien ohjeiden edellyttämällä tavalla, eikä tietoja luovuteta kolmannelle osapuolelle ilman ostajan lupaa ja suostumusta.

Tarjoa tekstiviestillä

Voit tehdä tarjouksen myös tekstiviestillä. Korota tarjousta minimikorotuksen verran lähettämällä tekstiviesti: LAINVOIMA 157683 numeroon 16130 (hinta 2,50 €/viesti). Mikäli tarjouksesi ylittyy, saat siitä ilmoituksen tekstiviestillä.

Huom! Lyhytnumeromme alkuun ei pidä laittaa maakoodia +358, koska silloin viesti ei kulkeudu perille.