Myyntikohteet » Liiketoimintajärjestely myy murskauskohteen, OULU, 16.02.2021 » Myydään murskauskohde Kiimingissä

Myydään murskauskohde Kiimingissä


Hinta nyt 50 000 €

Minimikorotus 25 000 €

Kohde voidaan sulkea, kun kuluvan päivän aikana ei ole tehty uutta tarjousta.

Korkein tarjous käyttäjällä *******4525

Tarjouksen tekeminen edellyttää tunnistautumisen

Tilaa käyttäjätunnus lähettämällä tekstiviesti:
LAINVOIMA LIITY numeroon 16130 (hinta 2,50 €). Saat hetken kuluttua paluuviestinä tunnuksen, joka on voimassa 30 päivän ajan.

Tiedot

Kohdenumero 127039

Katsottu 11799 kertaa

Liiketoimintajärjestely myy Kiimingin Ruokokankaan aluella sijaitsevan Kivimaa -nimisen kallioalueen murskauskohteeksi.
Louhittavaa kiviainesta on noin 950 000 m³ ja louhinnan voi ulottaa noin 14 metrin syvyyteen.

Aiempien arvioiden mukaan louhinta-alueella ja -syvyydessä oleva aines on laatuluokaltaan I-II ainesta.
Kuljetusetäisyys Ouluun on noin 27km, joten alue on sijainniltaan varsin edullinen.

Kiinteistötunnus: 564-409-21-325
Sijainti: Kiiminki, Ruokokankaan alue
Kokonaispinta-ala: 11.3200 ha

 

Liitteet

 1Kiinteistorekisteriote-564-409-21-325.pdf
 Kiinteisto-ilmakuvassa-564-409-21-325.pdf
 Kiinteisto-lahestymiskartalla-564-409-21-325.pdf
 Laskelma-kalliokiviaineksen-realisointiarvosta.pdf
 Louhintasuunnitelma.pdf
 Maa-ainesten-ottoa-koskeva-pts.pdf
 Ympristlupapts.pdf

 

Lisätiedot

HUOM. HUUTOHINTAAN LISÄTÄÄN ARVONLISÄVERO 24%

Myytävää omaisuutta koskevat tiedustelut Timo Karjala puh. 040 960 7279 tai [email protected]

 

Myyntiehdot

Verkkohuutokauppaan osallistuminen edellyttää myyntiehtojen hyväksymistä. Hyväksymisen jälkeen ostajan ja myyjän välinen sopimus tulee voimaan, ja ostajalla on oikeus tehdä myyntikohteista tarjouksia.

Huomaa että tarjoukset ovat sitovia, eikä palautusoikeutta ole. Ostajan on noudettava kaupan kohde omalla kustannuksellaan, huutokauppailmoituksessa tai maksu- ja nouto-ohjeissa mainittuna määräaikana. Ostaja on velvollinen korvaamaan kaupan kohteen luovutuksesta ja varastoinnista syntyvät kulut, jotka syntyvät ilmoitetun noutomääräajan jälkeen.

TÄRKEÄÄ

Kauppahinnan maksun laiminlyönnistä Lainvoima.com perii uudelleenmyynnin kuluina ja korvauksena 10% kauppahinnasta, kuitenkin vähintään 90 euroa, lisättynä arvonlisäverolla. Mikäli ostaja ei maksa edellä mainittua maksun laiminlyöntiin liittyvää maksua, on Lainvoima.com:lla oikeus siirtää saatava perintätoimiston hoidettavaksi. Edellä mainitun lisäksi Lainvoima.com:lla on oikeus laskuttaa ostajalta kaupan peruuntumisesta aiheutuneet kohtuulliset kulut.

Lainvoima.com toimii verkkohuutokaupan myyntikohteiden välittäjänä ja palvelun ylläpitäjänä, eikä Lainvoima.com ole verkkohuutokaupan kohteena olevan omaisuuden myyjä. Myyjä on kulloinkin mainittu konkurssipesä, joka ei ole kuluttajansuojalain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitettu elinkeinonharjoittaja. "Elinkeinonharjoittajalla tarkoitetaan tässä laissa luonnollista henkilöä taikka yksityistä tai julkista oikeushenkilöä, joka tuloa tai muuta taloudellista hyötyä saadakseen ammattimaisesti pitää kaupan, myy tai muutoin tarjoaa kulutushyödykkeitä vastiketta vastaan hankittaviksi."

Näin ollen Lainvoima.com –sivuston verkkohuutokauppaan ei sovelleta kuluttajansuojalain mukaisia kuluttajankauppaa koskevia säännöksiä.

Lainvoima.com käsittelee ostajien tietoja luottamuksellisesti voimassa olevien lakien ja tietosuojaa koskevien ohjeiden edellyttämällä tavalla, eikä tietoja luovuteta kolmannelle osapuolelle ilman ostajan lupaa ja suostumusta.

Tarjoa tekstiviestillä
Voit tehdä tarjouksen myös tekstiviestillä. Korota tarjousta minimikorotuksen verran lähettämällä tekstiviesti: LAINVOIMA 127039 numeroon 16130 (hinta 2,50 €/viesti). Mikäli tarjouksesi ylittyy, saat siitä ilmoituksen tekstiviestillä. Lisätietoja »