Myyntikohteet » Yhteisomistajuuden purkamiseksi myydään kiinteistö, VILJAKKALA, 10.12.2020 » Kiinteistö 0,39 ha ja rakennukset Viljakkalassa

Kiinteistö 0,39 ha ja rakennukset Viljakkalassa


Hinta nyt 9 000 €

Minimikorotus 500 €

Avoin tarjousvaihe

Korkein tarjous käyttäjällä *******8032

< Hintavarausta ei ylitetty

Tarjouksen tekeminen edellyttää tunnistautumisen

Tilaa käyttäjätunnus lähettämällä tekstiviesti:
LAINVOIMA LIITY numeroon 16130 (hinta 2,50 €). Saat hetken kuluttua paluuviestinä tunnuksen, joka on voimassa 30 päivän ajan.

Tiedot

Kohdenumero 124440

Katsottu 6726 kertaa

MYYTÄVÄ KOHDE
Osoitteessa Hiiroistentie 3, 39310 Viljakkala, sijaitseva 0,39 ha suuruinen Vanhatupa-niminen kiinteistö
rakennuksineen ja sähköliittymineen. Kiinteistötunnus 980-431-1-56.


RAKENNUKSET
o Päärakennus n. 200m² suuruinen hirsirakenteinen, jossa on erikseen sali näyttämöineen ja myyjän käsityksen mukaan myöhemmin rakennettu asuinsiipi, päärakennus on osittain purkukuntoinen ja siten asuinkelvoton.
Näyttämön lattia on purettu. Rakennusvuodesta ei ole tarkkaa tietoa, mutta arviona on, että saliosalla on ikää noin sata vuotta.

o Saunarakennus n. 20m², jossa sauna ja pukuhuone/kamari.

o Varasto/liiteri

o Puuvaja

o Saunarakennus alle 10m², joka on purkukuntoinen.

Lisäksi kiinteistöllä on kunnallinen vesiliittymä ja sähköliittymä. Kiinteistö on ollut asumaton useiden vuosien ajan. Kiinteistön sijaintialueella ei ole voimassa olevaa asemakaavaa. Kiinteistöllä on rakennusoikeutta yhteensä n. 500m².


RAKENNUSTEN KUNTO
Rakennukset ovat suurempaa saunarakennusta lukuun ottamatta huonokuntoisia ja välittömän remontin tarpeessa. Päärakennuksen hirret ovat kuitenkin suurilta osin terveitä ja katto uskotun miehen käsityksen mukaan tiivis, ottamatta lukuun asuinsiiven kuistin kattoa, joka on romahtanut.

Kohde myydään siinä kunnossa, kuin se on huutokaupan päättymishetkellä. Siltä osin, kuin rakennusten sisällä tai kiinteistöllä on kaupantekohetkellä irtainta omaisuutta, kuuluvat ne kauppaan.

 

Liitteet

 Liitetiedosto #1
 Liitetiedosto #2

 

Lisätiedot

Myyjällä on oikeus hyväksyä tai hylätä huutokaupassa tehty korkein tarjous. Korkeinta tarjousta ei voida hyväksyä ainakaan siinä tapauksessa, että se alittaa käräjäoikeuden vahvistaman alimman myyntihinnan.

KOHTEESEEN TUTUSTUMINEN
Ennen huutokaupan päättymistä tullaan järjestämään mahdollisuus tutustua kohteeseen henkilökohtaisesti. Tarkka ajankohta ilmoitetaan myöhemmin, mutta tämän esitteen laatimishetkellä arvio ajankohdalle on noin viikko ennen huutokaupan päättymistä.

Halukkuudesta tutustumiskäyntiin tulee ilmoittaa varatuomari Heikki Berglundille joko puhelimitse 0500 628 032 tai sähköpostilla [email protected]


MAKSUEHDOT
Kohteen myyntiin sovelletaan soveltuvin osin lainvoima.com -palvelussa noudatettavia yleisiä ehtoja.
Kiinteistö myydään velkarasitteista vapaana ja panttivelkakirjat luovutetaan kaupan yhteydessä ostajalle.

Huutokaupan päätyttyä voittohuudon tehneen tulee suorittaa vähintään käsiraha, jonka määrä on 20 % kauppahinnasta. Käsiraha tulee maksaa käteisenä tai tilisiirtona Asianajotoimisto Tempo Oy:n asiakasvaratilille FI46 5730 0820 0587 62, BIC OKOYFIHH. Myös pankkitakaus hyväksytään. Käsirahaa ei voi suorittaa pankki- tai luottokortilla. Käsiraha tulee suorittaa vuorokauden kuluessa huutokaupan päättymisestä. Loppuosa kauppahinnasta tulee suorittaa viimeistään silloin, kun myyjä ja ostaja allekirjoittavat kauppakirjan.

Kiinteistön kauppakirjan allekirjoituksesta sovitaan erikseen ostajan kanssa. Kauppakirja allekirjoitetaan neljän viikon kuluessa huutokaupan päättymisestä. Loppuosa kauppahinnasta tulee suorittaa viimeistään allekirjoitustilaisuu-dessa. Sekä käsirahan, että loppukauppahinnan maksun viivästyessä myyjällä on oikeus viivästyskorkoon korkolain 4 §:n 1 momentin mukaisesti.

OMISTUS- JA HALLINTAOIKEUDEN SIIRTYMINEN
Omistus- ja hallintaoikeus kohteeseen siirtyvät, kun kauppahinta on maksettu ja kauppakirja on allekirjoitettu.


OSTAJAN KORVAUSVELVOLLISUUS
Jollei ostaja maksa kauppahintaa maksuaikana, toimitetaan uusi huutokauppa. Ostajan on korvattava erotus, jos korkein tarjous jää uudessa huutokaupassa alemmaksi, kuin edellisessä huutokaupassa tehty korkein tarjous. Mikäli tarjous nousee tätä suuremmaksi, ostajalla ei ole oikeutta ylijäämään. Kauppahinnan maksamatta jättäneen velvollisuutena on korvata jälkimmäisestä huutokaupas-ta aiheutuneet kulut.


VARAINSIIRTOVERO
Ostaja vastaa kaupasta suoritettavasta varainsiirtoverosta.


MUUT EHDOT
Myyjä ei vastaa huutokauppapalvelun palveluntarjoajan järjestelmän toimivuudesta.

Huutokaupan päättymisen jälkeen myyjä ilmoittaa korkeimman tarjouksen tekijälle tarjouksen hyväksymisestä tai hylkäämisestä.

Ostaja vastaa kaupanvahvistajan palkkion suorittamisesta.

 

Myyntiehdot

Verkkohuutokauppaan osallistuminen edellyttää myyntiehtojen hyväksymistä. Hyväksymisen jälkeen ostajan ja myyjän välinen sopimus tulee voimaan, ja ostajalla on oikeus tehdä myyntikohteista tarjouksia.

Huomaa että tarjoukset ovat sitovia, eikä palautusoikeutta ole. Ostajan on noudettava kaupan kohde omalla kustannuksellaan, huutokauppailmoituksessa tai maksu- ja nouto-ohjeissa mainittuna määräaikana. Ostaja on velvollinen korvaamaan kaupan kohteen luovutuksesta ja varastoinnista syntyvät kulut, jotka syntyvät ilmoitetun noutomääräajan jälkeen.

TÄRKEÄÄ

Kauppahinnan maksun laiminlyönnistä Lainvoima.com perii uudelleenmyynnin kuluina ja korvauksena 10% kauppahinnasta, kuitenkin vähintään 90 euroa, lisättynä arvonlisäverolla. Mikäli ostaja ei maksa edellä mainittua maksun laiminlyöntiin liittyvää maksua, on Lainvoima.com:lla oikeus siirtää saatava perintätoimiston hoidettavaksi. Edellä mainitun lisäksi Lainvoima.com:lla on oikeus laskuttaa ostajalta kaupan peruuntumisesta aiheutuneet kohtuulliset kulut.

Lainvoima.com toimii vain verkkohuutokaupan myyntikohteiden välittäjänä ja palvelun ylläpitäjänä, eikä Lainvoima.com ole verkkohuutokaupan kohteena olevan omaisuuden myyjä, joka on kulloinkin mainittu konkurssipesä tms.

Lainvoima.com käsittelee ostajien tietoja luottamuksellisesti voimassa olevien lakien ja tietosuojaa koskevien ohjeiden edellyttämällä tavalla, eikä tietoja luovuteta kolmannelle osapuolelle ilman ostajan lupaa ja suostumusta.

Tarjoa tekstiviestillä
Voit tehdä tarjouksen myös tekstiviestillä. Korota tarjousta minimikorotuksen verran lähettämällä tekstiviesti: LAINVOIMA 124440 numeroon 16130 (hinta 2,50 €/viesti). Mikäli tarjouksesi ylittyy, saat siitä ilmoituksen tekstiviestillä. Lisätietoja »